Obsah

Školstvo

Základná škola

Riaditeľ: Mgr. Anna Sikorjaková
Tel.: ... 052 4282521
Adresa: Veľký Lipník 45, 065 33
E-mail: skola@zsvlipnik.edu.sk
WWW: www.zsvlipnik.edu.sk

Materská škola

Tel. ... 052 4397222
Adresa: Veľký Lipník 49, 065 33