Menu
Obec Veľký Lipník
obecVeľký Lipník
rozšírené vyhľadávanie

Súčasnosť

Výstavba v obci:

 

Rok 2024

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia chodníkov
 • výroba a montáž regálov do hasičskej zbrojnice
 • rozšírenie - doplnenie verejného osvetlenia v obci
 • odvodnenie hasičskej zbrojnice
 • kúpa auta na bežnú údržbu obce (verejných priestranstiev, zimnú údržbu,...)

Zo získaných dotácii a grantov:

Rok 2023

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • výmena svetiel v zdravotnom stredisku za účelom zníženia energetickej náročnosti
 • orez stromov v obci
 • rekonštrukcia ambulancie lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku
 • rekonštrukcia ďalšej časti zatekajúcej strechy na bytovom dome v Šoltysej
 • parkovisko pri ZŠ s MŠ

Zo získaných dotácii a grantov:

 • nákup nových kníh do knižnice v hodnote 1200€ z Fondu na podporu umenia
 • odvodnenie futbalového ihriska a vybudovanie miesta pre kamerovanie futbalových zápasov
 • riešenie migračných výziev v obci Veľký Lipník

 

Rok 2022

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rozšírenie verejného osvetlenia na dolnom konci obce
 • rekonštrukcia strechy budovy bývalej pekárne
 • kúpa auta na rozvoz obedov seniorom
 • dovybavenie posilňovne 
 • rekonštrukcia bývalej predajne potravín na cukrárenskú výrobu
 • výmena sôch v parku
 • rekonštrukcia miestnych komunikácií
 • regenerácia umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a prírodného trávnika na volejbalovom ihrisku
 • rekonštrukcia krížov na novom cintoríne a na Úzkach
 • výmena dverí na obecnom úrade 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • prehĺbenie a čistenie koryta potoka Lipníčanka
 • vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru
 • prístupový chodník k športoviskám a oplotenie športového areálu v obci Veľký Lipník

Rok 2021

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia mosta Pod Oblažcom
 • rekonštrukcia mosta v Červenom
 • rekonštrukcia zdravotného strediska ( zvýšenie energetickej účinnosti, zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien - dverí, výmena strešnej krytiny)
 • rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce Šoltysa a horný koniec 
 • zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník

 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • rekonštrukcia obecnej knižnice
 • volejbalové ihrisko v obci Veľký Lipník

Rok 2020

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia zatekajúcej strechy na bytovom dome v Šoltysej
 • rekonštrukcia (maľovanie) stien v materskej škole
 • úprava mostného piliera v Šoltysej
 • rekonštrukcia kancelárie sekretariátu

Zo získaných dotácii a grantov:

 •  výstavba detského ihriska pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník
 • kúpa traktorovej kosačky na údržbu športovísk v obci Veľký Lipník
 • nákup kníh do obecnej knižnice v hodnote 1000€ z fondu na podporu umenia
 • bezpečnostný systém v obci II. etapa ( kamerový systém hlavná križovatka)

Rok 2019

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • odvodnenie obce v časti Šoltysa a časti na bani
 • rekonštrukcia vnútorných priestorov pošty
 • rekonštrukcia školskej kuchyne
 • rekonštrukcia kancelárie a chodieb obecného úradu 
 • kamerový systém v okolí ZŠ s MŠ

Zo získaných dotácii a grantov:

 • výstavba oddychového altánku v rámci cyklotrasy
 • „zlepšenie materiálno-technického vybavenia sály Kultúrneho domu v obci Veľký Lipník“ - nákup stoličiek z dotácie PSK
 • výstavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník
 • rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 • rekonštrukcia strechy materskej školy

Rok 2018

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome
 • rekonštrukcia oplotenia futblového ihriska
 • rekonštrukcia cesty od zastávky ZŠsMŠ po futbalové ihrisko
 • výmena pvc na zdravotnom stredisku

Zo získaných dotácii a grantov:

 • výstavba tribún na futblovom ihrisku
 • rekonštrukcia poškodeného mosta v rámci povodni
 • bezpečnostný systém v obci ( kamerový systém v okolí obecného úradu)

Rok 2017

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia registratúrného strediska (archív obce)
 • oplotenie a vymaľovanie ČOV 
 • oprava strechy zdravotného strediska
 • rekonštrukcia futbalového ihriska a šatní 
 • rekonštrukcia skladov kultúrného domu
 • rekonštrukcia elektrickej siete na obecnom úrade
 • výstavba multifunkčného ihriska v časti obce Šoltysa

Rok 2016

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • oplotenie starého cintorína 
 • rekonštrukcia komunikácii 
 • rekonštrukcia ČOV 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • rekonštrukcia kotolne pre OcÚ a KD
 • rekonštrukcia budovy pošty

Rok 2015

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia posilňovne v budove OcÚ

Zo získaných dotácii a grantov:

 • rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rok 2014

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • odvodnenie časti obce Šoltysa
 • park v centre obce

Rok 2013

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia  budovy OcÚ a KD
 • rekonštrukcia a modernizácia komunikácii pre ZŠ s MŠ 

Rok 2012

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • dokončenie stavby "Dom smútku"
 • realizácia ošetrenia a ozdravenia líp v centre obce 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • realizácia zelene pri Fotovoltaickej elektrárni

Školstvo

V obci funguje Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) ako jeden právny subjekt. Plneorganizovanú základnú školu s ročníkmi 1. - 9. navštevuje 136 žiakov (stav k 1.9.2016).Budova školy je z roku 1964, čiastočne zrekonštruovaná v rokoch 2008-2009 - oprava strechy, výmena okien, zateplenie, ...).

Materská škola má jednu triedu a navštevuje ju celkom 24 žiakov (stav k 1.9.2016). Školská jedáleň s dennou kapacitou cca 200 obedov zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ s MŠ a cudzích stravníkov vrátane dôchodcov (výdaj do prepravných nádob od 1.10.2010).

Zdravotníctvo

V rozľahlej budove Obvodného zdravotného strediska majú ambulanciu všeobecný lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná lekárka a lekáreň a to všetko s pôsobnosťou pre obce Veľký Lipník, Lesnica, Haligovce, Veľká Lesná a Stráňany.

Podnikatelia na území obce

Poľnohospodárske družstvo - obhospodaruje poľnohospodársku pôdu na území obce a vzhľadom na podhorskú oblasť je orientované na chov oviec (cca 1500 ks). Z nepoľnohospodárskych činností sa venuje najmä realizácií jednoduchých stavieb a subdodávok v stavebníctve. 

Lesné družstvo Križová skala - obhospodaruje lesnú pôdu (cca 550 ha) v podielovom spoluvlastníctve občanov obce. Časť vyťaženého dreva spracováva na vlastnej píle na rezivo. Bližšie informácie nájdete na: http://www.ldkrizovaskala.sk/

Obchodnej činnosti sa na území obce venujú celkom 4 súkromní podnikatelia, ktorí prevádzkujú 3 predajne rozličného tovaru a 1 predajňu mix tovaru (textil, papier, ...).

Možnosti občerstvenia ponúkajú 2 súkromné podniky.

V oblasti turistického ruchu podnikájú 3 subjekty, 2 z nich ponúkajú aj ubytovanie - penzión AGRORELAX( http://www.agrorelax.sk/ ) a penzión DANIELLA (http://www.penziondaniella.sk/ ).

Podnikaniu v remeselných živnostiach (murár, stolár, zvaráč, klampiar, ...) sa venuje cca 50 - 60 občanov obce - živnostníkov, bez stálej prevádzkarne na území obce, no za prácou cestujú po celej Európe.

Zaujímavosti a pamätihodnosti obce a jej okolia

 • v lete aj v zime vhodné vychádzkové terény - značené turistické chodníky pre peších, cyklistov resp. lyžiarov (Vyšné Ružbachy - kúpele, Červený Kláštor, Haligovské skaly, Poľsko, ...)
 • blízky národný park PIENAP (splav na pltiach po Dunajci, Tri koruny, Sokolica, Červený Kláštor, Haligovské skaly, Jaskyňa Axamitka, ...)
 • turistický prechod do Poľska v chotári obce - Kohutí vrch
 • barokovo - klasicistický kostol sv. Michala z r. 1794, veža zakončená barokovou kaplnkou staroruského typu, vzácny ikonostas zo začiatku 20. storočia

Obec

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď /až/ začneme kosiť.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:29

Slnko zapadá:20:46

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Zlatko, Svätoslav, Svetislav, Svetoslav, Zlatan, Zlatomír, Zlatoň, Zlatoš, Svätoslava, Svetislava, Svetoslava, Zlatana, Zlatomíra

Zajtra má meniny Anton, Genadij, Tobiáš,

Návštevnosť stránky

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:187
TÝŽDEŇ:615
CELKOM:374831

Natur-Pack

Natur-pack

Obec Veľký Lipník