Obsah

Uznesenia

Volebné obdobie 2015 - 2018

U 1 2014 Stiahnuté: 161x

U 2 2015 Stiahnuté: 191x

U 3 2015 Stiahnuté: 127x

U 4 2015 Stiahnuté: 217x

U 5 2015 Stiahnuté: 184x

U 6 2015 Stiahnuté: 184x

U 7 2016 Stiahnuté: 194x

U 8 2016 Stiahnuté: 195x

U 9 2016 Stiahnuté: 199x

U 10 2016 Stiahnuté: 167x

U 11 2017 Stiahnuté: 170x

U 12 2017 Stiahnuté: 131x

U 13 2017 Stiahnuté: 133x

U 14 2017 Stiahnuté: 99x

U 15 2018 Stiahnuté: 90x

U 16 2018 Stiahnuté: 80x

U 17 2018 Stiahnuté: 52x

U 18 2018 Stiahnuté: 23x

U M1 2015 Stiahnuté: 190x

U M2 2016 Stiahnuté: 176x

Stránka