Obsah

Dôležité odkazy

Spoločné tiesňové volanie (SOS): ... 112
Požiarna ochrana (Hasiči): ............... 150
Rýchla zdravotná pomoc (RZP): ....... 155
Polícia: ............................................... 158