Obsah

VZN

 

VZN

VZN 1 2019 Určenie škol. obvodu Stiahnuté: 9x | 15.05.2019

VZN 2 2018 - o donáške stravy dôchodcom Stiahnuté: 129x | 15.05.2019

VZN 1 2018 - o posky. soc. služieb Stiahnuté: 120x | 15.05.2019

VZN 4 2017 - o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva Stiahnuté: 212x | 15.05.2019

VZN 2 2017 - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 286x | 15.05.2019

VZN 3 2017 - o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 181x | 15.05.2019

VZN 1 2017 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľký Lipník Stiahnuté: 265x | 15.05.2019

VZN-71 2013 Stiahnuté: 195x | 23.11.2016

VZN-69 2013 Stiahnuté: 208x | 23.11.2016

VZN-65 2012 Stiahnuté: 442x | 23.11.2016

VZN-61 2011 Stiahnuté: 282x | 23.11.2016

VZN-57 2010 Stiahnuté: 231x | 23.11.2016

VZN-38 2004 Stiahnuté: 220x | 23.11.2016

VZN-34 2004 Stiahnuté: 230x | 23.11.2016

VZN-33 2004 Stiahnuté: 209x | 23.11.2016

VZN-32 2004 Stiahnuté: 268x | 23.11.2016

VZN-1 2015 Stiahnuté: 264x | 23.11.2016

VZN 4 2015 Stiahnuté: 321x | 23.11.2016

VZN 3 2015 Stiahnuté: 260x | 23.11.2016

VZN 2 2015 Stiahnuté: 257x | 23.11.2016

Stránka