Obsah

VZN

 

VZN

VZN 2 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Lipník Stiahnuté: 1x | 19.08.2019

VZN 1 2019 Určenie škol. obvodu Stiahnuté: 24x | 15.05.2019

VZN 2 2018 - o donáške stravy dôchodcom Stiahnuté: 138x | 15.05.2019

VZN 1 2018 - o posky. soc. služieb Stiahnuté: 129x | 15.05.2019

VZN 4 2017 - o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva Stiahnuté: 224x | 15.05.2019

VZN 2 2017 - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 327x | 15.05.2019

VZN 3 2017 - o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 190x | 15.05.2019

VZN 1 2017 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľký Lipník Stiahnuté: 281x | 15.05.2019

VZN-71 2013 Stiahnuté: 211x | 23.11.2016

VZN-69 2013 Stiahnuté: 218x | 23.11.2016

VZN-65 2012 Stiahnuté: 489x | 23.11.2016

VZN-61 2011 Stiahnuté: 303x | 23.11.2016

VZN-38 2004 Stiahnuté: 230x | 23.11.2016

VZN-34 2004 Stiahnuté: 248x | 23.11.2016

VZN-33 2004 Stiahnuté: 229x | 23.11.2016

VZN-1 2015 Stiahnuté: 277x | 23.11.2016

VZN 4 2015 Stiahnuté: 340x | 23.11.2016

VZN 3 2015 Stiahnuté: 272x | 23.11.2016

VZN 2 2015 Stiahnuté: 277x | 23.11.2016

VZN 1 2016 Stiahnuté: 252x | 23.11.2016

Stránka