Menu
Obec Veľký Lipník
obecVeľký Lipník
rozšírené vyhľadávanie

Prístup k informáciam

Získanie informácií

Do zbierky zákonov Slovenskej republiky, všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať počas úradných hodín v kancelárii Obecného úradu Veľký Lipník č. 283. Nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva sú zverejňované aj na úradnej tabuli obce.

Poskytovanie informácií na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, možno podať:

písomne na adresu: Obecný Úrad Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník č. 283

osobne na obecnom úrade - prízemie budovy Obecný úrad Veľký Lipník č. 283

faxom na tel. č. 052 4282122

Postup obce pri vybavovaní

Obec Veľký Lipník vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce (obecné zastupiteľstvo, starosta obce) v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi. Pri vybavovaní všetkých žiadosti, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovené sa následovné pravidlá a postup pri vybavovovaní:

  • o vybavovaní sa vedú samostatné spisy zaevidované v registratúrnom denníku obce
  • ak osobitný predpis neustanovuje inak, bude podanie vybavené v závislosti od jeho náročnosti, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie podania vyžaduje zložitejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehotu predlžiť až na 60 dní. Ak si vybavenie podania vyžaduje súčinnosť iných osôb, alebo ak rozhodnutie prislúcha obecnému zastupiteľstvu, môže starosta obce predlžiť lehotu na vybavenie podania, najviac však o dva mesiace.
  • obec je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, poskytol vysvetlenie, príp. zaplatil správny poplatok. Zároveň je oprávnená požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, obec môže podanie vybaviť alebo odložiť.
  • o výsledku vybavenia podania obec písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh alebo iné podanie podala
  • anonymné podania obec vybavuje iba vtedy, ak obsahujú konkrétne údaje o tom, že bol porušený zákon. V tomto prípade lehoty neplynú.
  • pri vybavovaní sťažnosti obec postupuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach

Správne poplatky a úhrada

Za sprístupnenie informácií je stanovený sadzobník úhrad/poplatkov pdf (,46kB). Zaplatenie nákladov je podmienkou sprístupnenia informácie žiadateľovi.

Náklady je možné uhradiť:

  • poštovou poukážkou
  • bezhotovostným prevodom na účet
  • v hotovosti do pokladne v budove Obecného úradu Veľký Lipník č. 283

Stránkové dni a úradné hodiny Obecného a matričného úradu

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00

 

Úradné hodiny pre Matriku

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00

 

Úrad

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Pranostika na akt.deň

Keď sa Urban smeje, hrozno plače /šťavnaté hrozno/.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:40

Slnko zapadá:20:29

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Zajtra má meniny Dušan

Návštevnosť stránky

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:68
TÝŽDEŇ:790
CELKOM:371537

Natur-Pack

Natur-pack

Obec Veľký Lipník