Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Navrhované územie európskeho významu SKUEV4094 Lúky Horného Spiša

Navrhované územie európskeho významu SKUEV4094 Lúky Horného Spiša celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Labant

Pozvánka

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Labant

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A
ZÁCHRANNÉHO ZBORU V STAREJ ĽUBOVNI V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
od 17.06.2021 od 14,00 hodiny do odvolania celý text

ostatné | 17. 6. 2021 | Autor: Správce Labant

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Správce Labant

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

PIAAC SLOVENSKO celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Labant
#

SODB - PO kraj

SODB - PO kraj celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Labant
OZNAM 1

OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa žiada chovateľov ošípaných, aby si splnili povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne do 23.októbra 2020.

Zároveň Vás žiada o zabezpečenie svojich chovov tak, aby nebol možný prístup diviačej populácie do záhrad, či dvorov a zriecť sa kŕmenia zeleným krmivom z voľného chotára, kde sa mohli pohybovať diviaky. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Labant

Verejná vyhláška RúVZ v SL

Verejná vyhláška RúVZ v SL celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Labant

Pozemkové úpravy v katastri obce Haligovce

Všeobecná informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Haligovce celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Labant

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V STAREJ ĽUBOVNI

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správce Labant

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných celý text

ostatné | 15. 7. 2020 | Autor: Správce Labant
Rozhodnutie zriaďovateľa 1

Rozhodnutie zriaďovateľa

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ) celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Labant

Usmernenie - Opatrenie

Usmernenie - Opatrenie celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Labant

UZNESENIE VLÁDY SR č. 233 z 16. apríla 2020

UZNESENIE VLÁDY SR č. 233 z 16. apríla 2020 celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Labant

Uznesenie vlády SR

Uznesenie vlády SR celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Labant

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Labant
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Labant

Koronavírus COVID-19 ( info letáky)

Koronavírus COVID-19 ( info letáky) celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Labant

KORONAVÍRUS (COVID-19)

KORONAVÍRUS (COVID-19) - V rámci preventívnych opatrení a zamedzenia šírenia koronavírusu COvid-19, Vás žiadame aby ste obmedzili návštevy Obecného úradu vo Veľkom Lipníku. Žiadosti môžte vybaviť telefonicky na čísle: 052 / 4282121 alebo zaslaním emailu na sekretariat@velkylipnik.sk, alebo doručením do poštovej schránky. V prípade nutnej osobnej návštevy sa najskôr kontaktovali telefonicky na obecnom úrade. Žiadame Vás, aby ste konali zodpovedne, dodržiavali zvýšenú hygienu a eliminovali stretnutia s verejnosťou, aj vzhľadom na to, že v okrese Stará Ľubovňa je vysoké percento ľudí zamestnaných v zahraničí. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Labant

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť! celý text

ostatné | 19. 2. 2020 | Autor: Správce Labant
plagát

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

Ochutnávka zabíjačkových špecialít celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Labant

Registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny AMO

Registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny AMO celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Správce Labant
Vianočný stolnotenisový turnaj 1

Vianočný stolnotenisový turnaj

Zúčastniť sa na turnaji môžu občania obce Veľký Lipník alebo občania mimo obce, ktorí reprezentujú resp. sú členmi obecných združení. DHZ Veľký Lipník, TJ Družstevník Veľký Lipník a FSS Vorodaj Veľký Lipník. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Labant

Alchymia odpadu

Alchymia odpadu celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Labant

Prerušenie dodávky elektriny

Prerušenie dodávky elektriny celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Labant

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Labant

Reg.veterinárna a potravinová správa

Reg. ošípaných celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Labant

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja
na roky 2016 - 2020 celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Labant

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ORHaZZ v Starej Ľbovni

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Labant

Cyklo okruh

Cyklotrasa celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Labant
prvá prechádzajúci
z 2
posledná