Menu
Obec Veľký Lipník
obecVeľký Lipník
rozšírené vyhľadávanie

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lipníku vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) voľbu hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva o 16.00 hodine dňa 25.06.2021 v zasadacej miestnosti obce Veľký Lipník.

 

- rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Veľký Lipník (ďalej len hlavný kontrolór) - čiastočný úväzok (25 %) a  deň nástupu do zamestnania 1. 7. 2021.

- spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajné hlasovanie

- dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním v trvaní najviac 10 minút

- plat hlavného kontrolóra - je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení

 

Požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

 1. kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona  o obecnom zriadení
 3. bezúhonnosť

a ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):

 1. prax v kontrolnej činnosti verejnej správy
 2. počítačové znalosti : štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, internet
 3. odborné znalosti – najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy a jej hospodárenia

 

OZ vo Veľkom Lipníku určuje:

 - náležitosti písomnej prihlášky:

 1. meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 2. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 3. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 4. osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe      § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení
 5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 6. čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 7. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 8. písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby

 

 - spôsob, termín a miesto podania prihlášky:

  - prihlášku s požadovanými náležitosťami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra (t. j. najneskôr do 10.06.2021 do 15.00 hod.) na adresu:

Obecný úrad Veľký Lipník, Veľký Lipník 283,06533  alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Veľkom Lipníku.  Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne obecného úradu osobne alebo prostredníctvom pošty.

 

 - výber a pozvanie kandidátov:

 - posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia, ktorá dňa 11.06.2021 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov, úspešní uchádzači budú zaradení ako kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona o obecnom zriadení.

 - úspešným uchádzačom bude obecným úradom vo Veľkom Lipníku poštou zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra, a to najmenej 7 dní pred jej konaním;

 

 

 

Dátum vloženia: 14. 5. 2021 15:37
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 5. 2021 16:11
Autor: Správce Labant

Život v obci

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:29

Slnko zapadá:20:46

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Zlatko, Svätoslav, Svetislav, Svetoslav, Zlatan, Zlatomír, Zlatoň, Zlatoš, Svätoslava, Svetislava, Svetoslava, Zlatana, Zlatomíra

Zajtra má meniny Anton, Genadij, Tobiáš,

Návštevnosť stránky

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:191
TÝŽDEŇ:619
CELKOM:374835

Natur-Pack

Natur-pack

Obec Veľký Lipník