Obsah

Sezóna 2018

Táto sezóna bola pre našu DHZ výnimočná a z môjho pohľadu aj dosť úspešná čo sa týka súťaží, ale aj záujmu mladých ľudí súťažiť za našu DHZ. Našimi výkonmi sme si získali aj Lipničanov, ktorý nás chodili povzbudzovať na súťaže za čo sme im veľmi vďačný.

V tohtoročnej sezóne sa nám podarilo zložiť tri stále súťažné družstvá : muži, ženy, dorast a jedno družstvo VETERÁNOV :D ktoré sa zúčastnilo našej domácej súťaže.

Naše úspechy

OHL Stará Ľubovňa (1. ročník okresnej hasičskej ligy )
Ženy – celkovo 3. miesto
3x 1. miesto
1x 2. miesto
1x 4. miesto
1x 6. miesto
3 x neúčasť

Muži - celkovo 1. miesto
4x 1. miesto
3x 2. miesto
1x 4. miesto
1x 6. miesto

Pohárové súťaže

Ženy
1x 1. miesto
3x 2. miesto
1x 3. miesto
1x 4. miesto
1x 5. miesto
1x 9. miesto

Muži
6x 1. miesto
1x.3. miesto
3x 4. miesto
2x 5. miesto
1x 6. miesto
1x 8. miesto
1x 9. miesto
1x 10. miesto


Dorast
1x 9. miesto
1x 14. miesto
1x 15. miesto

Účasť našich dorastencov na súťažiach túto sezónu bola menšia, no tvrdým tréningom aj oni ukázali čo je v nich a dosiahli dobré výsledky aj napriek tomu, že boli radený do kategórie mužov. Verím, že budúcu sezónu bude ich účasť lepšia a dosiahnu aj pohárové miesta.

Tohto roku sa konal jubilejný 30. ročník súťaže o pohár starostu obce Veľký Lipník, ktorá je zároveň aj najstaršia v okrese. Pri tejto príležitosti sme ocenili zaslúžilých členov našej DHZ.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na týchto súťažiach a spoločne sme dosiahli tieto skvelé výsledky. Tešíme sa na ďalšiu sezónu, nové zážitky, skvelú atmosféru, adrenalín a nové skúsenosti. Dúfam, že aj budúcu sezónu budeme dobrá partia a bude sa nám takto dariť.