Obsah

Pomoc pri celoplošnom testovaní na COVID-19

Počas dvoch týždňov boli členovia DHZ nápomocný v usmerňovaní a koordinácií občanov obce pri celoplošnom testovaní na COVID-19. Títo členovia sa prihlásili dobrovoľne, bez nároku na honorár za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.