Obsah

Vo Veľkom Lipníku sa nachádza jediná a to gréckokatolícka farnosť. Prevažná časť obyvateľov obce je totiž gréckokatolíckeho vierovyznania (podľa posledného oficiálneho sčítania z roku 2011 je to 791 obyvateľov, čo je 80%).

Podľa dostupných historických prameňov už v roku 1700 tu pôsobil gréckokatolícky kňaz, ktorým bol o. Ján Ihumenský. Pred ním však vo farnosti pôsobili aj iní gréckokatolícki kňazi. Prvá písomná zmienka o obci Veľký Lipník totiž pochádza z roku 1314 a územie farnosti v minulosti patrilo pod cirkevnú správu eparchie (biskupstva) v poľskom meste Przemyśl. Nakoľko tohto územia sa týka Brest-Litovská únia (historický spôsob zjednocovania pravoslávnych orthodoxných kresťanov s Katolíckou cirkvou), ktorá bola uzavretá v roku 1596 a prvá písomná zmienka siaha pred toto obdobie, gréckokatolícki kňazi tu pôsobili medzi gréckokatolíckimi veriacimi už skôr pred týmto rokom (1700). Chýbajúce údaje by pomohol doplniť hlbší historický výskum. 

Farnosť má v súčasnosti filiálku Stráňany a jurisdikčne do nej patria aj gréckokatolícki veriaci v Červenom Kláštore, Haligovciach, Lesnici a Veľkej Lesnej.

Vo farnosti pôsobia dvaja kňazi:

farár

farár Mgr. Ľuboslav Pulščák (od roku 2010)

 

 

kaplán  Alexander Duľa, STL (od roku 2018)

 

Zoznam farárov a správcov farnosti a roky ich pôsobenia:

Ján Ihumenský (1700 - 1703)

Vasiľ Ladižinský (1703 - 1706)

Šimon Železník (1747 - 1747)

Andrej Ladižinský (1748 - 1757)

Juraj Smrekovský (1757 – 1794)

Ján Petrikovič (1794 - 1802)

Ján Burik (1802 - 1828)

Andrej Hodobay (1828 - 1830)

Alexej Lejčak (1830 – 1831)

Štefan Bistey (1831 - 1832)

Jozef Dudinský (1832 - 1843)

Ján Grajcary (1843 - 1844)

Ján Takáč (1844 - 1847)

Ján Mihalič (1847 - 1848)

Atanáz Jaromis (1848 - 1858)

Bernard Deák (1858 - 1868)

Štefan Chanáth (1869 - 1911)

Michal Milly (1911 - 1920)

Andrej Zima (1920 - 1926)

Michal Milly (1926 - 1950)

Michal Juchnovič (1950 – 1969) /obdobie pravoslavizácie do r. 1968/

Jozef Čekan (1969 - 1993)

Jozafát Štefan Lucák OSBM (1993 - 1995)

Vladimír Drab (1995 - 1998)

Miroslav Šimko (1998 - 2007)

Miroslav Dancák (2007 - 2010)

Ľuboslav Pulščák (2010 - ?)

 

Zoznam kaplánov:

Juraj Andrejkovič st. (1788 - 1793)

Adolf Vislocký (1868 - 1869)

Miroslav Demjanovič (2012 - 2014)

Miroslav Čerňanský (2014 - 2016)

Jozef Mačejovský (2016 - 2017)

Alexander Duľa (2018-?)

 

Zoznam členov farskej rady:   

Pavol Hanečák

Ing. Peter Kaminský

Dušan Kocúr

Ing. Peter Labant

Vasiľ Labovský

Michal Luberda

 Jozef Neupaver

Peter Šuga

Ján Torbik

 

Bohoslužobným jazykom je prevažne cirkevnoslovanský jazyk a v menšej miere aj slovenčina.

V obci sa nachádza gréckokatolícky Chrám sv. archanjela Michala postavený v rokoch 1785 - 1794 s ikonostasom zo začiatku 20. storočia. Pred tým bola v obci menšia drevená cerkov.

Kontakt: kontakt/cirkev/

Odkazy: http://www.grkatpo.sk/  (Oficiálna stránka Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove)

                http://grkatke.sk/  (Oficiálna stránka Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach)

                http://grkatba.sk/  (Oficiálna stránka Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave)