Obsah

Novinky

06.12.2018

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných

Detail Oznamy

03.12.2018

Reg.veterinárna a potravinová správa

Reg. ošípaných

Detail Oznamy

22.11.2018 - 29.06.2019

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2019

Detail Úradná tabuľa

12.11.2018 - 19.12.2019

Výsledky komunálnych volieb 2018

Detail Úradná tabuľa

25.09.2018

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Detail Oznamy

21.06.2018 - 29.12.2018

Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018

Detail Úradná tabuľa

15.06.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ORHaZZ v Starej Ľbovni

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Detail Oznamy