Obsah

Novinky

21.11.2017

Bezpečná vykurovacia sezóna 2017 / 2018 a Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra.

Bezpečná vykurovacia sezóna 2017 / 2018 a Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra.

Detail Oznamy

07.11.2017

Výsledky volieb do VÚC 2017

Detail Úradná tabuľa

23.08.2017

Odstránenie buriny

Výzva okresného úradu - Pozemkový a lesný odbor

Detail Oznamy

09.06.2017

Správa o hospodárení za rok 2016

Detail Úradná tabuľa

08.06.2017 - 29.11.2017

Kronika 2016

Detail Úradná tabuľa

08.06.2017 - 29.12.2017

Plán činnosti HK na II.polrok 2017

Detail Úradná tabuľa

25.05.2017

Záverečný účet obce 2016

Detail Úradná tabuľa

05.04.2017

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Detail Oznamy

19.12.2016

Trvala Tabula Osvetlenie

Detail Úradná tabuľa