O obci

Obec Veľký Lipník leží na styku Pienin a Spišskej Magury v doline potoka Lipník a jeho prítoku Šoltysa. Z hľadiska jej geografickej polohy v rámci Slovenskej republiky sa nachádza v Prešovskom kraji v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. Časť chotára obce patrí do Pieninského národného parku (PIENAP), ktorý je atraktívnou a často vyhľadávanou turistickou lokalitou.

Názov obce sa odvodzuje od líp, ktorým sa tu dobre darí dodnes. V obci žije 969 obyvateľov (stav k 31.12.2013), z ktorých je prevažná väčšina slovenskej národnosti a gréckokatolíckeho vyznania ... Viac o Veľkom Lipníku v sekcii O obci.

Obec Veľký Lipník - mapa, prehliadka obce, počasie v obci

Album - album.velkylipnik.sk

Fotografie obce, jej okolia, turistických atrakcií, ale aj dokumenty, správy z diania v obci aj mimo nej a ďalšie zaujímavé informácie určené pre občanov obce a návštevníkov tejto stránky nájdete v albume obce.


Podnikajte v obci    Projekt EÚ - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Obecný kalendár

Dnes je Utorok, 28. Jún 2016
(26 . týždeň)

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : ocu@velkylipnik.sk  
-požiadať je možné najneskôr do 15.2.2016

Informácie pre Voliča (word)

Prerušenie distribúcie (elektina)

Burza pre mamy ( 
http://www.babyburza.sk/)

PHRSR (Veľký Lipník )
 
Plán kontrolnej činnosti (II.polrok)

Návrh zápisu do obec.kroniky za rok 2014 ( materiály na pripomienkovanie )


Záverečný účet obce 2014 ( pdf )

REFERENDUM (výsledky)

Výsledky volieb do orgánov obce - starosta , poslanci ,  náhradníci

Zápis do kroniky obce za rok 2013 - návrh

Foto zo života v obci v roku 2014

26.ročník hasičskej súťaže(výsledky,foto)
Oslavy 700.výročia obce - foto(piatok,sobota,nedeľa)
20.ročník turnaja v malom futbale(výsledky,foto)
Fašiangová sobota(foto)
50.výročie novodobej ZŚ(foto)
Výstavba(Ocú+KD,Park)
Iné(história,bobor na území obce


Foto zo života v obci v roku 2015

Reprezentačný ples 14.2.2015 (foto)

Fašiangová sobota (foto) 

Dokumenty k pripomienkovaniu

Nájdete na úradnej tabuli v sekcii Dokumenty k pripomienkovaniu

Zasadnutia obecného zastupiteľstva - rok 2015

Termíny riadnych zasadnutí

Kultúrne a športové podujatia - rok 2015

Kalendár podujatí organizovaných obcou v príprave.

Úradné hodiny

Úradné hodiny obecného úradu a matriky.


Vetvička z lipy