Obsah

Kontakty

Adresa

Veľký Lipník 283
065 33

Spojenie

Tel.: 052 4282122
Fax: 052 4282122
Web: www.velkylipnik.sk

Email:

starosta: starosta@velkylipnik.sk

kancelária: sekretariat@velkylipnik.sk

matrika: matrika@velkylipnik.sk

knižnica: kniznica@velkylipnik.sk

Informácie

IČO:00330248
DIČ:2020698900
Bankové spojenie:
IBAN: