Obsah

Jaworki 2017

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 70. výročia neslávne známej akcie "Visla"