Obsah

Biblická olympiáda

Protopresbyteriátne (dekanátne) kolo, ktoré sa uskutočnilo 22.03.2017 v ZŠ Veľký Lipník.