Navigácia

Obsah

VZN

 

VZN

VZN 2 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Lipník Stiahnuté: 33x | 19.08.2019

VZN 1 2019 Určenie škol. obvodu Stiahnuté: 59x | 15.05.2019

VZN 2 2018 - o donáške stravy dôchodcom Stiahnuté: 158x | 15.05.2019

VZN 1 2018 - o posky. soc. služieb Stiahnuté: 154x | 15.05.2019

VZN 4 2017 - o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva Stiahnuté: 246x | 15.05.2019

VZN 2 2017 - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 378x | 15.05.2019

VZN 3 2017 - o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 207x | 15.05.2019

VZN 1 2017 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľký Lipník Stiahnuté: 305x | 15.05.2019

VZN-71 2013 Stiahnuté: 237x | 23.11.2016

VZN-69 2013 Stiahnuté: 241x | 23.11.2016

VZN-61 2011 Stiahnuté: 333x | 23.11.2016

VZN-38 2004 Stiahnuté: 247x | 23.11.2016

VZN-34 2004 Stiahnuté: 271x | 23.11.2016

VZN-33 2004 Stiahnuté: 253x | 23.11.2016

VZN-1 2015 Stiahnuté: 299x | 23.11.2016

VZN 4 2015 Stiahnuté: 378x | 23.11.2016

VZN 2 2015 Stiahnuté: 305x | 23.11.2016

VZN 1 2016 Stiahnuté: 273x | 23.11.2016

Povodnovy plan Stiahnuté: 347x | 23.11.2016

Stránka

  • 1