Navigácia

Obsah

Odhlasovaci_listok_z_trvaleho_pobytu

Ohlasenie_drobnej_stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Prihlasovaci_listok_na_prechodny_pobyt

Prihlasovaci_listok_na_trvaly_pobyt

Žiadosť o rozkopanie miestnej komunikácie 

Žiadosť o výrub stromu

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti / pozemku, stavby/

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností