Navigácia

Obsah

„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia sály Kultúrneho domu v obci Veľký Lipník“

Nákup stoličiek

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v roku 2019

vo výške 1 000,- €