Obsah

Zmluva o spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti ochrany pred požiarmi medzi DHZ Veľký Lipník a Ochotnična straž požarna Lipnica Wielka (Poľsko)