Obsah

ÚPRAVA POMNÍKA

Úprava pomníka padlým v I. svetovej vojne a padlým bojovníkom v protifašistickom boji