Obsah

Vianočny stolnotenisový turnaj

 

27. 12. 2019 – 17. ROČNÍK

 

V Ý S L E D K Y

 

I. KATEGÓRIA – ŽENY – 4 súťažiace

 

    1) Soňa Dudláková, Veľký Lipník

    2) Michaela Pješčáková, Veľký Lipník

     2) Lucia Lipnická, Veľký Lipník

 

II. KATEGÓRIA – ŽIACI 4 súťažiacich

 

  1. Branislav Bednarčík, Matiašovce
  2. Daniel Labant, Veľký Lipník
  3. Tomáš Gvozdiak, Veľký Lipník

 

II. KATEGÓRIA – DOSPELÍ 16 súťažiacich

 

  1. René Hovana, Lesnica
  2. Dávid Ovšonka, Matiašovce
  3. Peter Labant,Ing., Veľký Lipník

 

 

Prehľady doterajších víťazov – držiteľov

putovného pohára starostu obce Veľký Lipník

 

       1. ročník – 27. 12. 2003 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       2. ročník – 27. 12. 2004 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       3. ročník – 27. 12. 2005 ........................................ Ján Kuľanda, Veľký Lipník č. 14

       4. ročník – 27. 12. 2006 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       5. ročník – 27. 12. 2007 ........................................ Pavol Virostko, Veľký Lipník č. 319

       6. ročník – 27. 12. 2008 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       7. ročník – 27. 12. 2009 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

Putovný pohár č. 1 získal natrvalo Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       8. ročník – 27. 12. 2010 ........................................ Richard Želonka, Veľký Lipník č. 340

       9. ročník – 27. 12. 2011 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     10. ročník – 27. 12. 2012 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     11. ročník – 27. 12. 2013 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

Putovný pohár č. 2 získal natrvalo Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     12. ročník – 27. 12. 2014 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     13. ročník – 27. 12. 2015 ........................................ Ľuboš Krett, Hniezdne

     14. ročník – 27. 12. 2016 ........................................ Mikuláš Kuzmiak, Stráňany

     15. ročník – 27. 12. 2017 ........................................ Juraj Firta, Kamienka

     16. ročník – 27. 12. 2018 ........................................ Tomáš Hovana, Lesnica

     17. ročník – 27. 12. 2019 ........................................ René Hovana, Lesnica

 

Fotogaléria

#

2019 7. 1. 2020

#

2018 22. 1. 2019

#

2017 5. 1. 2018

2016 25

2016 30. 12. 2016

#

2013 30. 12. 2016

#

2012 30. 12. 2016

2015 - 1

2015 30. 12. 2015

2011 - 1

2011 21. 1. 2012