Obsah

Vianočny stolnotenisový turnaj

 

27. 12. 2018 – 16. ROČNÍK

 

V Ý S L E D K Y

 

I. KATEGÓRIA – ŽENY2 súťažiace

 

    1) Michaela Kaminská, Veľký Lipník

     2) Anna Kaminská, Veľký Lipník

 

II. KATEGÓRIA – ŽIACI 10 súťažiacich

 

  1. Adrián Želonka, Haligovce
  2. Maroš Mihók, Haligovce
  3. Adam Pier, Haligovce

 

II. KATEGÓRIA – DOSPELÍ 21 súťažiacich

 

  1. Tomáš Hovana, Lesnica
  2. Anton Hovana, Lesnica
  3. Stanislav Hovana, Lesnica

 

 

Prehľady doterajších víťazov – držiteľov

putovného pohára starostu obce Veľký Lipník

 

       1. ročník – 27. 12. 2003 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       2. ročník – 27. 12. 2004 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       3. ročník – 27. 12. 2005 ........................................ Ján Kuľanda, Veľký Lipník č. 14

       4. ročník – 27. 12. 2006 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       5. ročník – 27. 12. 2007 ........................................ Pavol Virostko, Veľký Lipník č. 319

       6. ročník – 27. 12. 2008 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       7. ročník – 27. 12. 2009 ........................................ Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

Putovný pohár č. 1 získal natrvalo Ján Šuga, Veľký Lipník č. 237

       8. ročník – 27. 12. 2010 ........................................ Richard Želonka, Veľký Lipník č. 340

       9. ročník – 27. 12. 2011 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     10. ročník – 27. 12. 2012 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     11. ročník – 27. 12. 2013 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

Putovný pohár č. 2 získal natrvalo Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     12. ročník – 27. 12. 2014 ........................................ Ondrej Imrich, Veľký Lipník č. 9

     13. ročník – 27. 12. 2015 ........................................ Ľuboš Krett, Hniezdne

     14. ročník – 27. 12. 2016 ........................................ Mikuláš Kuzmiak, Stráňany

     15. ročník – 27. 12. 2017 ........................................ Juraj Firta, Kamienka

     16. ročník – 27. 12. 2018 ........................................ Tomáš Hovana, Lesnica

Fotogaléria

#

2018 22. 1. 2019

#

2017 5. 1. 2018

2016 25

2016 30. 12. 2016

#

2013 30. 12. 2016

#

2012 30. 12. 2016

2015 - 1

2015 30. 12. 2015

2011 - 1

2011 21. 1. 2012