Obsah

NOVOROČNÝ  TURNAJ  V  STREĽBE  ZO  VZDUCHOVKY

 

1. 1. 2020 – 21. ROČNÍK

 

V Ý S L E D K Y

 

I. KATEGÓRIA – MUŽI  – 25 súťažiacich (po 10 rán)

 

  1. Vladimír  Gvozdiak, Ing., Veľký Lipník č. 23 .................................. 80 bodov
  2. Michal Gluchman, Veľký Lipník č. 139 ............................................ 79 bodov
  3. Peter Pješčák, Veľký Lipník č. 146  ................................................... 76 bodov

 

II. KATEGÓRIA – ŽIACI – 14 súťažiacich (po 10 rán)

 

  1. Tomáš Gvozdiak, Veľký Lipník č. 23 ................................................ 73 bodov
  2. Melánia Jurščáková, Veľký Lipník č. 329  ....................................... 54 bodov
  3. Ľubica Pješčáková, Veľký Lipník č. 244 .......................................... 54 bodov

 

III. KATEGÓRIA – ŽENY7 súťažiacich (po 10 rán)

 

  1. Kristína Gvozdiaková, Veľký Lipník č. 23 ....................................... 81 bodov
  2. Silvia Jurščáková, Veľký Lipník č. 329 ............................................. 77 bodov
  3. Lenka Lichvárová, Veľký Lipník č. 161 ............................................ 73 bodov

 

 

Prehľady doterajších víťazov – držiteľov

putovného pohára starostu obce

 

       1. ročník – 1. 1. 2000 .................... Ing. Peter Labant, V. Lipník č. 62

       2. ročník – 1. 1. 2001 .................... Ján Bočkaj, V. Lipník č. 287

       3. ročník – 1. 1. 2002 .................... Ján Bočkaj, V. Lipník č. 287

       4. ročník – 1. 1. 2003 .................... Michal Gluchman, V. Lipník č. 139 ............. 76 bodov

       5. ročník – 1. 1. 2004 .................... Michal Gluchman, V. Lipník č. 139 ............. 81 bodov

       6. ročník – 1. 1. 2005 .................... Michal Gluchman, V. Lipník č. 139 ............. 85 bodov

Putovný pohár č. 1 natrvalo získal Michal GLUCHMAN, Veľký Lipník č. 139

       7. ročník – 1. 1. 2006 .................... Miroslav Jurščák, V. Lipník č. 144 .............. 82 bodov

       8. ročník – 1. 1. 2007 .................... Vladislav Bočkaj, V. Lipník č. 341 .............. 83 bodov

       9. ročník – 1. 1. 2008 .................... Vladislav Bočkaj, V. Lipník č. 341 .............. 82 bodov

     10. ročník – 4. 1. 2009 .................... Vladislav Bočkaj, V. Lipník č. 341 .............. 88 bodov

Putovný pohár č. 2 natrvalo získal Vladislav BOČKAJ, Veľký Lipník č. 341

     11. ročník – 3. 1. 2010 .................... Vladislav Bočkaj, V. Lipník č. 341 ............... 91 bodov

     12. ročník – 2. 1. 2011 .................... Michal Gluchman, V. Lipník č. 139 ............. 82 bodov

     13. ročník – 1. 1. 2012 .................... Michal Gluchman, V. Lipník č. 139 ............. 87 bodov

     14. ročník – 1. 1. 2013 .................... Peter Šuga, V. Lipník č. 341 ......................... 87 bodov

     15. ročník – 1. 1. 2014 .................... Miroslav Jurščák, V. Lipník č. 27 ................. 78 bodov

     16. ročník – 1. 1. 2015 .................... Mgr. Ľuboslav Pulščák, V. Lipník č. 198 ..... 85 bodov

     17. ročník – 1. 1. 2016 .................... Vladislav Bočkaj, V. Lipník č. 341 ............... 82 bodov

     18. ročník – 1. 1. 2017 .................... Helena Gvozdiaková, V. Lipník č. 23 ........... 75 bodov

     19. ročník – 1. 1. 2018 .................... Michal Gluchman, V. Lipník č. 139 .............. 79 bodov

     20. ročník – 1. 1. 2019 .................... Michal Gluchman, V. Lipník 139 ..................75 bodov

     21. ročník – 1.1.2020 .......................Kristína Gvozdiaková V. Lipník č. 23 ............. 81 bodov

Fotogaléria

#

2020 7. 1. 2020

#

2019 22. 1. 2019

#

2018 5. 1. 2018

#

2017 2. 1. 2017

2016 14

2016 20. 12. 2016

2015 7

2015 20. 12. 2016

2013 - 1

2013 1. 1. 2013

2012 - 1

2012 1. 1. 2012