Obsah

Rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome

Renovácia elektriny (výmena hlinikových káblov za medené) a stien vo vestibule kultúrneho domu a chodbe k wc.