Obsah

Rekonštrukcia archívu v obci

Rozšírenie a úprava miestnosti archívu, spracovanie archívu prehľadnosti.