Obsah

Oprava sklady KD, Mš

Oprava skladov v kultúrnom dome, stien v MŠ