Obsah

Futbalový areál

Predĺženie futbalového ihriska a rekonštrukcia šatní.