Obsah

Novinky

12.10.2017 - 30.10.2017

Prevod majetku

Detail Úradná tabuľa

09.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do PSK

Detail Oznamy

23.08.2017

Odstránenie buriny

Výzva okresného úradu - Pozemkový a lesný odbor

Detail Oznamy

09.06.2017

Správa o hospodárení za rok 2016

Detail Úradná tabuľa

08.06.2017 - 29.11.2017

Kronika 2016

Detail Úradná tabuľa

08.06.2017 - 29.12.2017

Plán činnosti HK na II.polrok 2017

Detail Úradná tabuľa

25.05.2017

Záverečný účet obce 2016

Detail Úradná tabuľa

05.04.2017

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Detail Oznamy

19.12.2016

Trvala Tabula Osvetlenie

Detail Úradná tabuľa