Obsah

Novinky

30.11.2017 - 29.06.2018

Plán činnosti HK na I.polrok 2018

Detail Úradná tabuľa

21.11.2017

Bezpečná vykurovacia sezóna 2017 / 2018 a Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra.

Bezpečná vykurovacia sezóna 2017 / 2018 a Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra.

Detail Oznamy

07.11.2017

Výsledky volieb do VÚC 2017

Detail Úradná tabuľa

23.08.2017

Odstránenie buriny

Výzva okresného úradu - Pozemkový a lesný odbor

Detail Oznamy

09.06.2017

Správa o hospodárení za rok 2016

Detail Úradná tabuľa

08.06.2017 - 29.12.2017

Plán činnosti HK na II.polrok 2017

Detail Úradná tabuľa

25.05.2017 - 31.12.2017

Záverečný účet obce 2016

Detail Úradná tabuľa

05.04.2017

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Detail Oznamy

19.12.2016

Trvala Tabula Osvetlenie

Detail Úradná tabuľa